Πρόγραμμα:e-twinning Η οθόνη ταξιδεύει,τα “παιδικά”μαγεύει και τους ήρωες μπερδεύει

«The screen travels, the series confuses and the heroes mixes up»

Τα παιδιά, μέσα από την ανταλλαγή των αγαπημένων παιδικών εκπομπών τους, προσπαθούν να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές και να συνθέσουν τη δική τους ιστορία, συνδυάζοντας όλους τους αγαπημένους τους ήρωες.

Οι συνεργάτες του προγράμματος

  • Γεωργία Γκολφινοπούλου, Ελληνικό Νηπιαγωγείο του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών 3, Βέλγιο
  • Αγγελική Βελλοπούλου, 2/θ Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστημίου Πατρών, Ελλάδα
  • Ιωάννα Παπαπάνου, Greek School of Bucarest“Athena”, Romania
  • Maria de los Angeles Garcia Castro, Ισπανικό Νηπιαγωγείο του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών 3, Βέλγιο

Στόχοι του προγράμματος

  • Να επιλέξουν τα παιδιά την αγαπημένη τους παιδική εκπομπή ή σειρά.
  • Να παρατηρήσουν ομοιότητες και διαφορές με τις παιδικές σειρές παιδιών από άλλες χώρες.
  • Να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία συνδυάζοντας ήρωες από άλλες χώρες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Να παρατηρήσουν τις παιδικές εκπομπές που αγαπούν και να δικαιολογήσουν την επιλογή τους.
  • Να παράγουν υλικό σχετικό με τις παιδικές εκπομπές (παραμύθι, βίντεο, παρουσίαση, εικονογραφημένη ιστορία).
  • Να δουν με μια διαφορετική οπτική τα παιδικά προγράμματα, συγκρίνοντάς τα με αυτά άλλων χωρών.

Παρουσίαση

Εμφανίσεις: 1224

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles