Πρόγραμμα Συνεργασίας Οικογένειας-Νηπιαγωγείου

Σχολικό έτος: 2014-2015

Αναγκαιότητα συνεργασίας

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν δύο σημαντικούς πυλώνες στην ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών.

Η συνεργασία μεταξύ τους & η ανάπτυξη ενός «διαλόγου» ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια μπορεί να βοηθήσει στη σύνδεση της επαγγελματικής γνώσης των εκπαιδευτικών με τις ιδιαίτερες γνώσεις κάθε γονέα για το παιδί του.

Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών είναι σημαντική επειδή:

  • μπορεί να επιτευχθεί μια συνέχεια στη μαθησιακή διαδικασία και την ανάπτυξη των παιδιών από το σχολείο στο σπίτι,
  • μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο μαθησιακές εμπειρίες που προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον.

Οι δράσεις του προγράμματος:

«Το παιδί μου ζωγραφίζει εγώ τι καταλαβαίνω;» (Νοέμβριος 2014)

Δράση σχετικά με το ιχνογράφημα, την αξία του γενικά αλλά και ειδικά για το νηπιαγωγείο, τον τρόπο προσέγγισης του σχεδίου του παιδιού και τον τρόπο κατανόησής του.

«Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες» (Δεκέμβριος 2014)

Δράση σχετικά με την προσέγγιση διαφορετικών μαθησιακών περιοχών μέσα από παιγνιώδη οπτική και κατά τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών στο σπίτι.

«Βάζουμε τις παντόφλες μας στη σειρά» (Φεβρουάριος 2015)

Δράση σχετικά με την προσέγγιση ζητημάτων μαθηματικής εκπαίδευσης (σύγκριση μεγεθών, σειροθέτηση, αρίθμηση).

«Γραμματισμός – οικογενειακός γραμματισμός» (Μάρτιος 2015)

Δράση σχετικά με την προσέγγιση ζητημάτων γραμματισμού.

«Θέτουμε κανόνες και βάζουμε όρια» (Απρίλιος-Μάιος 2015)

Δράση σχετικά με την θέσπιση κανόνων και ορίων στο νηπιαγωγείο και στο σπίτι, τη χρησιμότητα και την αξία των ορίων, κατάλληλες πρακτικές για την εισαγωγή τους, σημασία της παραβίασης των ορίων από το παιδί.

Εμφανίσεις: 1431

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles