Διεθνές Πρόγραμμα "WeC.A.R.E."

wecare

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WeC.A.R.E.:

Το Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E. είναι ένα εξ αποστάσεως (online) πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τάξεις/ σχολεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες (σε τάξεις που διδάσκεται η ελληνική γλώσσα). Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τοΚέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και από την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: α) Η προαγωγή του θετικού κλίματος στην τάξη, ώστε να ευνοείται και να ενισχύεται η μάθηση, και β) Η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να είναι πιο δυνατοί και πιο χαρούμενοι.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Oι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σχετικά με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, παρακολουθώντας διαδικτυακά σεμινάρια και εφαρμόζουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες στην τάξη. Οι δραστηριότητες είναι ανάλογες με την κάθε θεματική ενότητα, την ηλικιακή ομάδα των μαθητών και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας οι τάξεις δημιουργούν ένα κοινό project σε συνεργασία με άλλες τάξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρουσίαση

 

Εμφανίσεις: 1175

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles