Αδελφοποίηση νηπιαγωγείων

Το ελληνικό νηπιαγωγείο του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών 3 και το Laboratory Preschool του Πανεπιστημίου του Delaware (College of Education and Human Development) ξεκίνησαν φέτος μια σειρά δράσεων με στόχο την αδελφοποίηση των δύο νηπιαγωγείων, την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εκπαίδευσης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και την υλοποίηση κοινών δράσεων.

Εμφανίσεις: 1152

École européenne de Bruxelles III

Boulevard du Triomphe, 135, BE-1050 Ixelles